Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Marketing and Communications Officer

£27,475 – £33,619 yearly

National Museum of Wales

National Museum of Wales

Last Updated: 11/25/21

Job Description

Marketing and Communications Officer
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Amgueddfa Wlân Cymru

35 awr yr wythnos

Contract Parhaol

Gradd E: £27,474.75 - £33,618.54 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Y gallu i ysgrifennu, siarad a deall Cymraeg a Saesneg. Rhaid i chi feddu ar lefel *Canolradd o leiaf yn y Gymraeg

Dyddiad Cau: 5 Rhagfyr 2021 erbyn 5:00yh

Dyddiad cyfweliadau: w/c 13 Rhagfyr 2021

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Marketing and Communications Officer

National Waterfront Museum and National Wool Museum

35 hours per week

Permanent Contract

Grade E: £27,474.75 - £33,618.54 per annum

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to write, speak and understand Welsh and English. We would require *intermediate level Welsh as a minimum.

Closing Date: 5 December 2021 by 5:00pm

Interview dates: w/c 13 December 2021

For further information please visit our website.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.Company Details

Cardiff, Cardiff, United Kingdom
National Museum Cardiff is a museum and art gallery in Cardiff, Wales. The museum is part of the wider network of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Entry is kept free by a grant from the Welsh Government; however, they do ask for donations throughout the museum.